جستجو

درباره نیماد

گروه فناوری نیماد از سال 1387 با رویکرد فعالیت حرفه ای و تخصصی به دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات تاسیس گردید. شروع کار این گروه سرویس دهی در زمینه سرویس های ارزش افزوده موبایل و خدمات پیام کوتاه بود که موفق شد ظرف مدت یک سال بعنوان برترین سرویس دهنده خدمات پیام کوتاه در سطح استان کرمان معرفی گردد..

مسئولیتها

نیماد در زمینه های زیر خود را متعهد می داند:

§  در قبال سهامداران: حمایت از سرمایه گذاری سهامداران و تامین سوددهی قابل  قبول

§  در قبال مشتریان: جلب و حفظ مشتریان با ارائه خدمات که از لحاظ قیمت و  کیفیت ارزشمند بوده و مطابق ضوابط و شرایط فنی و تجاری باشد.

§  در قبال کارکنان: احترام به حقوق انسانی کارکنان ، تامین شرایط کاری خوب و  ایمن برای آنها، ارائه خدمات تحت شرایط مطلوب، با آموزش، ارتقاء، توسعه و  استفاده بهینه از استعدادهای فردی و تامین فرصت های شغلی برابر، تشویق کارکنان  به برنامه ریزی وجهت دادن به کارهای خود و پایبندی آنها به این اصول در کار  شرکت.

§  در قبال کسانی که با شرکت رابطه تجاری دارند: دستیابی به روابط سودمند  متقابل با نمایندگان شرکت در استانهای مختلف، فروشندگان محصولات و همچنین بالا  بردن اصول کلی تجارت و به کارگیری آنها در روابط فی ما بین می باشد.

§  در قبال جامعه: هدایت تجارت در قالب شخصیت حقوقی مسئول در جامعه، حمایت از  حقوق اساسی مردم در راستای نقش قانونی تجارت و عنایت کامل اصول اخلاقی و  اجتماعی برای مشارکت در توسعه پایدار.

اصول اقتصـادی و اجتماعـی

§  سودآوری برای انجام مسئولیت های فوق الذکر و تداوم تجارت ضروری بوده و  وسیله ای برای تعیین میزان کارایی و ارزشی که مشتریان برای محصولات و خدمات  نیماد قائل هستند می باشد.

§  نیماد در شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تلاش می کند فعالیت های  خود را به نحو احسن و به کارآمد ترین وجه در خدمت منافع جامعه به کار گیرد.

§  نیماد  برای اصول صداقت، درستی، امانتداری و انصاف در تمامی جنبه های  تجاری خود پافشاری می کند و در روابط خود با شرکاء تجاری انتظاری متقابل دارد.

§  نیماد هیچگونه ارتباطی با احزاب و سازمانهای سیاسی یا نمایندگان آنها  نداشته و در سیاست های حزبی نیز مشارکت نخواهد داشت.